Güncelgelişmeler

18 haziran 2020

在说帆/ ebeveyn,

öncelikle儿子haftalardadüzenlediğimiz萨纳尔toplantılarakatılıpfikir已经düşüncelerinipaylaşan王梦奎/ ebeveynlereteşekkürederiz。 eylül'deokulunaçılışınaDAIR,velilerinkatkılarıylahazırlananankete buradan ulaşabilirsiniz; düşüncelerinizipaylaşmakisterseniz 29 haziran pazartesi,gününe游客anketi doldurabilirsiniz。

eylül'deNEolmasıgerektiğineDAIR苏ANA游客hükümettenhiçbirbildirim郁慕明fakat TUMöğrencilerin艾尼saatlerde okuldaolmasınınmümkünolmayacağınısöyleyebiliriz。苏安达yürürlükteolan sosyal。距离她已经带sınıfta15 fazlaöğrencisınırlamalarıdevam ederse井TUR罗塔sistemineihtiyacımızolacak吉比görünüyor。 eylülICINhazırlıkyapmaçabamızdevam ediyor已经mümkünolan之流fırsattasizlerlepaylaşmakniyetindeyim。

önümüzdekihaftadan itibaren八字10.已经12.sınıföğrencileriokula gelmeyebaşlayacak。 öğrencilerinokuldaolmasıbeklenen saatler posta请五个电子posta请yoluylapaylaşıldı。 çocuğunuz10. veya 12.sınıfagidiyor已经BU mesajlar sizlereulaşmadıysa admin@sns.hackney.sch.uk E-posta请adresinden bizimle irtibatageçebilirsiniz。

2020年6月18日

SNS爱乐toplantıları

önümüzdekihafta苏萨纳尔toplantılargerçekleştirilecektir。 katılmakistersenizassitanım苏菲preedy'ye sop.pre@sns.hackney.sch.uk E-posta请adresindenulaşabilirsiniz。

24 haziran恰尔尚巴

  • 18:00 okul爱乐birliğitoplantısı
  • 19:00 siyah已经diğeretnikazınlıklar(bame)爱乐toplantısı:geçenhaftayapılantoplantınındevamı

25 haziran佩尔申贝

  • 17:00 10.sınıf帆toplantısı:sadece 10.sınıfvelilerineaçıkolacaktır。 düşünce已经fikirlerini bizimlepaylaşanvelilereteşekkürederiz。
  • 19:00发送爱乐toplantısı:BUtoplantı本页Özeleğitimdesteğineihtiyacıolanöğrencilerinvelilerineyöneliktir。

BUtoplantılarınnotları已经okulun已经sınıflarınfotoğrafları互联网sitemizekonacaktır。

evdeöğrenim

互联网üzerieğitimdeğişerekdevam ediyor已经önümüzdekihaftadan itibaren TUMöğrenciler互联网üzerindenöğretmenlerininverdiğiCANLI dersleri almayabaşlayacaklar。 okullar kapanmayabaşladığında井库克群岛王梦奎fazla德尔斯verildiğindenşikayetçiolmuştu,ARTIK BUşekildeçalışmayaalıştık已经öğrencilerimizintamamlamasınıbeklediğimiz德尔斯oranınıartırıyoruz。团队programıüzerindensınıftoplatılarıhalihazırdadevam ediyor已经TUMöğrencilerinkatılımınıbekliyoruz。

GCSE和水平sonuçgünleri

i̇mtihanlariptal edildi fakatsonuçarınalındıpğı金莱尔艾尼olacak。一个级sonuçları13个ağustos已经GCSEsonuçları20ağustos'taaçıklanacak。 öğrencilerinokula gelipsonuçlarınıalmalarınısağlayacağızfakat BU sosyal。距离kurallarınauygungerçekleştirilecek。 BU konuda 11.已经13sınıföğrenci已经velileriyle irtibatyakındasağlanacak。

儿子olarak,BU hafta EN甲苯基futbolcularımızdan马库斯rashford'un比于克井önderliğineşahitolduk。 milletvekillerineyazdığımektupla 120 milyon sterlinlik井YAZ GIDAprogramıkurulmasınısağlayanrashford hepimize伊尔哈姆kaynağıoldu。 BU TURözverilidavranışlarhepimiziniçindekiumuduyükseltiyor。

değişimüzerine玛格丽特mead'insözleriylebitirmeyi uygun buldum:

“dünyayıKUCUK井GRUPdüşünceli已经kendiniadamışvatandaşlarındeğiştireceğindenhiçbir扎曼şüpheduymayın;她扎曼博伊尔olmuştur“。

甲苯基已经sağlıklı金莱尔,

zehra加法尔。20沃尔玛2020

在说王梦奎/ ebeveyn

evdeöğrenimeGECIS

bildiğiniz吉比okullarbugündenitibaren,toplumaçısından客人必须(keyworker)işlerdeçalışanlarınçocuklarıhariç,TUMöğrencilerekapanacak。 dolayısıyla,23沃尔玛pazartesigünündenitibaren互联网üzerindenöğrenimegeçiyoruz。 BU mektuptaplanlarımızısizlerlepaylaşmak已经önümüzdekihaftalarda okulumuzunçalışmayöntemlerikonusunda PRATIK detaylar vermek istiyorum。 BU metubu yazarken kendini tecrit伊甸VE / veya闪现olanöğrencilerimiz,aileleri已经okulçalışanlarınınaklımızdaolduğunuhatırlatmak已经甲苯基dileklerimizipaylaşmakisterim。

耶尼çalışmayöntemlerimize泽泻

BUalışılmamışkoşullarda,ülkeolarakkarşılaştığımızdurumunyaratacağı井endişeSOZ konusu。 birçokaçıdan库克群岛zorlayıcı井dönemolacak。 umarımsizler,çocuklarınız已经çalışanlarımızhaftasonunda BU耶尼düzenhakkındadüşünüp耶尼rutinlerinizhakkında卡拉尔vermefırsatıbulacaksınız。

öğrenimaçısından,yukarıdabelirtilene EK olarakçocuğunuzun显示我的功课sitesinegirebildiğiniKONTROL EDIP,EViçerisinde德尔斯çalışacağı井艾伦sağlamayıdüşünmenizitavsiye ederim。艾尼zamanda,德尔斯materyallerinimümkünolduğuncabilgisayarınızaindirmeniziöneririm; ülkeçapındabilgisayar已经上网sistemlerine artan talep互联网üzerindençalışmayızorlaştırabilir。 okulumuz互联网sitesi BU耶尼dönemehazırlıkolarak gerekli TUM kaynaklaraçabucakulaşabilmenizyönündeyenidendüzenleniyor。

大小yardımetmemizeyardımEDIN

sizlerinolduğu吉比,öğretmen已经destekkadrolarımız哒肯迪ailelerininkoşullarındadeğişikliklerealışmaya已经耶尼sorumluluklarınıyerine getirmeyeçalışıyor。 beraber hareket ederek已经açık已经anlayışlı井搜索联络sağlayarakBU耶尼çalışmayöntemine库克群岛达哈kolayalışabiliriz。巴哈尔dönemininsonuna卡达尔 - 雅妮önümüzdeki壹岐hafta boyunca - 甲苯基井çalışmaritmi tutturarak nelerin甲苯基işlediğinibelirlemeyeçalışmalıyız。 birşeylerinişlemediğikoşullardadürüstolup连接KISA zamandadüzeltmeyeçalışacağız。

i̇çindebulunduğumuzkoşullarınNE游客süreceğikonusundahiçbirimizin井bilgisi郁慕明已经BU konudaspekülasyonyararlıolmayacaktır。 değişik井çalışma已经搜索联络yöntemikullanıyorolsak胆汁öğretmenler已经destekkadrolarımızçocuklarınız已经onlarıngeleceğiICIN elinden geleni yapmayahazır。 BUyönde,birçoğuokuluihtiyacıolanlar ICINaçıktutabilmekamacıylagönüllüolarakçalışmayadevam ediyor。

i̇mtihanlaragirecek olanöğrenciler

BUdöneminokulumuzun BES雅大叶底yıldır井parçasıolanöğrenciler游客aileleri ICIN德karmaşıkduygularyarattığınınfarkındayız。儿子olarak ofqual(i̇mtihan育空塞克kurulu)已经sınavkomisyonları,imtihanlarıiptal olanöğrencilerebitirme notusağlamakICINöğretmenlerlebirlikte hareket edeceklerinibelirtmişlerdi。 Üniversite电temsilcileri德üniversitelerinanlayışlıdavranacağını已经öğrencilerin育空塞​​克öğrenimegeçişinidesteklemek ICIN elinden geleniyapacağınıaçıkladılar。 BU GCSE,一个电平已经作为级öğrencilerininverdikleriçabayıyansıtan井bitirme notu Almasi酒店anlamınageliyor。 i̇steyenöğrencilereönümüzdekiSENE erkenden井imtihana girmeolanağı达sağlanacak。

ofqual她öğrenciyebitirme notu verilmesiaçısından井yöntemgeliştirecek已经TUMsınavkomisyonlarıyla阿迪尔井şekildeuygulanmasıyönündeişbirliğiyapacak。 öğrencileriniyakındantanıyanöğretmenler,imtihanagirmişolsalardıöğrencilerinalacağınıdüşündüklerinotusınavkomisyonlarıILEpaylaşacak。 GCSE,BTEC已经一个级notlarınınnasılkararlaştırılacağıkonusuna井açıklıkgetirildiğindeBU bilgiyi TUMöğrenci已经ailelerlepaylaşacağız。 BUaçıdan,lütfendoğrudanokulçalışanlarıylailetişimegeçmektensakının已经onlaraçocuklarımızıdesteklemeçabasınakonsantre OLMAfırsatısağlayın。

显示我的功课(SMH)hakkında井hatırlatma

Ders ve ödevleri öğrencilerle paylaşma açısından ana haberleşme platformumuz 显示我的功课 olacaktır. Tüm derslerden kaynak sağlanacaktır; mümkün olduğunca okuldaki çocuğunuzun ders çizelgesine uymaya çalışın. Çocuğunuzun dersi başka bir öğretmen tarafından vrilmiş olsa da kendi ders öğretmenine geri göndermeleri gerekmektedir. Bazı derslerde öğrenci yaptığını kendi kontrol edebilecek diğerlerinde ise SMH aracılığıyla öğretmenine göndermesi beklenecektir. Bazı sınıflar halihazırda var olan plana uygun öğrenime devam edebilecek bazıları internet üzerinden öğrenime uygun değişik aktivitelere yönlendirilebilir. 澳门威尼斯手机版 öğrenimi ise Microsoft Teams kullanılarak devam edecektir.

tamamlanmasıgereken aktiviteler konusundadeğişikbölümlerinbeklentilerifarklıolabilir; BUaçıdanSIZ已经çocuğunuzdeğişikçalışmayöntemleriylekarşılaşacaksınız。 TUMfakülte已经bölümbaşkanları连接verimliçalışmayönteminiuygulamak ICINçabalıyor已经işleyişiKONTROL etmeye devam edecekler;扎曼ilerledikçedeğişiklikleregidilebilir。 öğrencilerICIN恩verimliyöntemibulmayaçalıştığımızBUdönemdedesteğinizICINteşekkürler。

öğrenci已经aileler ICIN teknolojik destek

EGER teknolojik井索浪yaşıyorsanızenformasyon已经TEKNOLOJI(它)destekmasasına sysaid@sns.hackney.sch.uk eposta adresinden okulgünüboyuncaulaşabilirsiniz,destekmasası井最后一点钟报içerisinde大小cevap vermeyeçabalayacaktır。 lütfenöğrencinin阿迪尼,ebeveyn kontaknumarasını,sorunun NEolduğunu,kullandığınızcihaz已经platformu(视窗,苹果,安卓)mesajınızdabelirtiniz。

duygusal已经manevi destek

BUdönemdeçocuğunuzamaneviaçıdanASILdesteğinailedengeleceğinigörebiliyoruz; fakat okulumuzun yerinegetirebileceği已经getirmektenkaçınnmadığı的客人必须井ROL mevcut。 sınıföğretmenleriöğrencileriylesürekli搜索联络halinde olacak已经okullailişkilerinidevam ettirerek onlara destek sunacaklar。 öğrencilerimizinmorallerini育空塞克tutmak ICINçabalayacağız。 lütfençocuğunuzunmümkünolduğuncaokuldan gelen已经cevaplamalarıbeklenen mesajlara cevap vermelerinisağlayın。 herhangi井sorunuz varsa admin@sns.hackney.sch.uk adresinegöndereceğinizepostalar gerekli okulçalışanlarınayönlendirilecektir。

埃格尔çocuğunuzçalışamayacak游客闪现ISElütfen attendance@sns.hackney.sch.uk adresine已经sorumlumüdüryardımcısınabildirmeye devam EDIN。

ANAsayfamızdanmanevi desteksağlayanyararlıbulduğumuz互联网sitelerineulaşabilirsiniz。 BUdönemdehepimizin RUHsağlığınadikkat etmesi的客人必须。

儿子olarak,okulkapanırkenBUmesajıyazmakgerçeküstü吉比geliyor。 destek已经teşvikmesajıyollayan herkeseteşekküretmek isterim。 gerçektensizlereminnettarız。 bundan sonra,herhangi井枪içindeACIL井gerekçeduyulmadıkça,sizlere haftada井güncellememesajıyollayacağım。 desteğinizICIN tekrarteşekkür埃德尔öğrencilerimizingösterdiğimukavemetle gururduyduğumubelirtmek isterim。苏安她NE olursa olsun,gençlerimizingüçlü入沪geleceğinaydınlıkolduğunun井işareti。

kendinize甲苯基马琴已经iletişimikoparmayın。

saygılarımla,

zehra加法尔18沃尔玛2020

在说帆/ ebeveyn,

冠状病毒(covid-19)güncellemesi

hükümetinBUakşamyaptığıaçıklamalarıtakiben,sizlere yenidenyazıyorum。 23沃尔玛pazartesi günündenitibaren okullar,toplumaçısından的客人必须işlerdeçalışanlarınçocukları已经savunmasızçocuklarhariç,TUMçocuklarakapanacaktır。

toplumaçısından的客人必须işlereörnekolarak NHSçalışanları,polisler已经çalışmakzorunda olandağıtımşoförleriverilebilir。 savunmasızçocuklarsosyalçalışanıVE / veyaeğitimplanı(ehcp)olanöğrencilerikapsar。埃格尔BU TUR井meslekteçalışıyor已经okullarkapalıolduğusüreceçocukbakımınaihtiyaçduyuorsanızlütfen admin@sns.hackney.sch.uk eposta adresinden bizeulaşın。

BUhaftanın格日卡兰bölümündeokul olarakplanladığımızşekildedevamilerleyeceğiz。

19沃尔玛佩尔申贝: okul 9.,10已经12.sınıflarakapalıolacaktır。 7.,8.,11已经13.sınıflaraaçıkolacağız。

20沃尔玛CUMA: okul,hazırlık(模拟)imtihanlarınagiren 13.sınıflardışındakibütünöğrencilerekapalıdır。

hükümetBU YAZ(mayıs/ haziran)yapılacakolan ulusalimtihanlarıniptaledildiğini已经okul performanstablolarınınBU SENE ICINyayınlanmayacağınıaçıkladı。 hükümeteğitimsektörü已经ofqual(ulusal文凭已经i̇mtihankurulu)ILE birlikteçalışarakihtiyaçlarıolandiplomalarılamalarıyönündeçalışacaktır。 i̇mtihanlarolmayacağı吉比,BU卡拉尔sonucunotlandırmanınnasılyapılacağısorusu一个çıkmaktadır。 BUaçıdan,öğrencilereverilecek notlaraçısındanokullarıntahminlerinin istenmesiolanağındandolayı,öğrencilerinçalışmaseviyesihakkındaöğretmenlerinmümkünoldukça库克群岛delileihtiyacıolacaktır。

布努哒GOZönünealarak 12.sınıfların19个集市佩尔申贝已经13.sınıfların20集市CUMAgünühazırlık(模拟)imtihanlarınagirmeleri gerekmektedir。 okulda已经imtihanlarınyapıldığıjimnastiksalonlarındaderin temizlikçalışmalarıdevam etmektedir。 BU alanlar她imtihanöncesitemizlenmekte,masalar sosyal mesafeyi korumaaçısındansalonlardaaralıklarladizilmektedir。

i̇mtihanlarkonusundaalacağımızherhangi耶尼井malumatısizinlepaylaşacağımdan额敏olmanızıisterim。

达哈一旦德belirttiğinm吉比BU hepimiz ICIN belirsiz柩扎曼​​。 okul toplumunun井阿拉亚gelmesi贝尼库克群岛gururlandırdı,sizleredesteğiniz已经okulçalıianlarınaazimliçalışmalarıICIN tekrarteşekkürederim。

saygılarımla,

zehra加法尔在说帆/ ebeveyn,

冠状病毒(covid-19)güncellemesi - 19集市佩尔申贝八字öğrencilerICIN okul iptali

tahminettiğimiz吉比,公共卫生英格兰已经hükümetinaçıklamalarınıtakiben,下摆okulçalışanları下摆德öğrencileraçısındanokula gelmeyenlerin浏览量maalesefarttı。 devamsızlıklarınartacak吉比göründüğü戈兹贝达önünealınırsa坝子öğrencilereokulu kapatmak zorunlu硬朗geldi。 BU zorunlu kapatma 9.,10已经12.sınıföğrencileriaçısındanyarındanitibaren - 19集市2020佩尔申贝 - 耶尼井bildiriye游客geçerliolacaktır。

9.sınıföğrencilerinyarınkidersleri ICINkaynakları显示我的功课(SMH)üzerindenpaylaşılacaktır。埃格尔smh'ye evdenulaşamıyorsanız9:30'dan itibaren resepsiyondan德尔斯paketleri alabilirsiniz。 halihazırdaIŞtecrübesiyapan 10.sınıföğrencileriişverendenaksi takdirde更多资料almadıkçaIŞyerlerine gitmeye devam etmelidir。 İştecrübesindeolmayan 10.sınıföğrencileriyarınevdekalmalıdır; BUöğrencilerICIN德尔斯kaynakları达smh'denpaylaşılacaktır。吟哦12.sınıföğrencileriyle德尔斯kaynaklarıSMH雅DA微软团队üzerindenpaylaşılacaktır。

yanlışanlaşılmalaraYOLaçmamakamacıylatekrarlamak isterim; okulumuzyarın7.,8.,11,VE 13sınıflaraaçıkolacaktır。 20集市CUMAgünüISE sadecehazırlıkimtihanlarıdevam伊甸13.sınıflaraaçıkolacaktır。

eğitmenkadromuz CUMAgünüSMH已经微软团队eğitimialacak已经öğrencilerICIN internete koyulacak olankaynaklarıhazırlayacaklardır。

i̇şleridolayısıyla冠状mücadelesinin上safhalarında揭掉阿兰帆/ ebeveynleri desteklemek ICIN elimizden geleni yapmaya devamedeceğiz; BU velilerinçocuklarınaokuluaçıktutacağız。 hazırlıklıolabilmemiz ICIN SAGLIK,eğitim,sosyal servisler已经ACIL SERVISsektörlerindeçalışıyor已经19 VE / veya 20 mart'taçocukbakımıayarlamaktazorlanıyorsanızlütfen admin@sns.hackney.sch.uk adresine epostagöndermenizi哥斯达黎加ederiz。

埃格尔çocuğunuzücretsizokulyemeğihakkınasahipselütfenOFIS menejerimiz苏菲preedy'ninbugüngöndereceğimesajdoğrultusundahareket EDIN。

儿子olarak,BUakşamhükümettarafından耶尼井açıklamayapılırsa布努sizinlepaylaşacağımıhatırlatmakisterim。 böylesi井koşuldasizlere BUakşamtekraryazıpbilgilendireceğim。 bizlerle甲苯基niyetlerini已经desteğinipaylaşanvelilere德teşekküretmek isterim; mesajlarınızokulçalışanlarıtarafındantakdirlekarşılanıyor已经bizlere ENERJI veriyor。

saygılarımla,

zehra加法尔在说帆/ ebeveyn,

冠状病毒(covid-19)güncellemesi

okulumuzun durumunu bildirmek已经冠状açısındanhızladeğişenkoşullardolayısıylasizlerigünlükbilgilendireceğimibelirtmek ICIN大小yazıyorum。

bildiğiniz吉比okulumuz哈拉açık已经公共卫生英格兰aksinisöyleyene游客达açıkkalmaya devam edecek。 SAGLIKbaşdanışmanınınsöylediği吉比okullarınkapatılmasının下摆çocuklarımızıneğitimi下摆德çalışannüfusüzerindeetkisi比于克olacaktır; fakat toplumsağlığına比于克井yararıolmayabilir。 okullara direktiflerönümüzdekigünlerde带儿子已经güvenilirbilimsel verilere dayanarak verilecektir;苏安达çocuklardüşük风险grubu olarakgörülmekteler。

BUyaklaşımın八字帆/ ebeveynler ICINendişekaynağıolduğunubiliyorum; özellikle德ailesinde SAGLIKsorunlarıolanların冠状konusunda hassasiyetininfarkındayım。 BUkoşullardaolan已经çocuğunuevde tutmak isteyen ailelere okulumuzunanlayışlayaklaşacağınıbelirtmek isterim; lütfenBUkararınızdanokulu电话veya电子邮件yoluyla haberdar EDIN。 BUöğrencilerindevamsızlığıokultarafındanizinli olarak kaydedilecektir。 birçoğunuzgeçtiğimizhafta冠状nedeniyle okulla irtibatageçtiniz,herkese cevap vermeçabasındayızfakat HIC beklenmedikkoşullarlailgilenmeyeçalışanokulumuzaanlayışlayaklaşmanızı哥斯达黎加ederim。

bugündenitibaren okuldayıkama已经temizleme aktiviteleriniartırdık。 hoparlörSISTEMI ILE okulöncesi,tenefüs,奥格尔tatili已经okulsonrasıelleriniyıkamalarıyönündeanonslar yaparaköğrencileriuyarıyoruz。哈克尼belediyesi ILEçalışarakokuldaki temizlikçalışanısayısınıartırdık已经BU ekstraçalışanlarokulgünüboyunca bizimle olacaklar。 ayrıca最后一点钟报4:30'da - özellikle卡皮kolları,玉米粉üstleri已经卡皮拉尔olmaküzere - temizliğinbaşlayabilmesiICIN okulsonrasıtoplantılarınıiptal ettik。 BU konudagönüllüolarakyardımcıolan okulçalışanlarına达teşekkürederim。 okul SAAT 7'de kapanacak,okulbinası/kaynaklarıkiraya verilmeyecek已经吟哦沙巴6 - 8 ARASI temizlikyapılacaktır。

儿子mektubumdabelirttiğim吉比姆geziler已经öğretmeneğitimaktiviteleri iptal edilerek达哈fazlaçalışanınokuldaolmasısağlanmıştır。 okulsonrasıaktiviteleri SAAT 4:30'da SONA erecektir;布纳EVödeviklübü已经okulsonrasıcezalarıDA(拘留)dahildir。 8.sınıf帆toplantısı哒iptaledilmiştir; GCSE德尔斯seçmesüreci(选项)herhangi井değişiklikolmaksızındevam edecektir已经儿子başvurutarihi哈拉3nisan'dır。互联网üzerindenbaşvuruICIN互联网sitemizden bağlantı井klavuzla birlikte,hafta sonuna游客aktif硬朗gelecektir。 4 mart'ta okulumuzda velilereyönelik选项toplantısındaverilen detaylara哒buradanulaşabilirsiniz。达哈fazla更多资料已经destek ICIN luc.bry@sns.hackney.sch.uk adresine电子邮件gönderebilirsiniz。

departmanlar okulunkapanmasıihtimalinehazırlıkolarak internete泉源yüklemekteler。 çocuğunuzokuldan UZAKkalırsalütfen 显示我的功课 sitesiaracılığıylaverilen aktivitelereulaşınız。 ulusalsınavkurulları,ulusal imtihanlarahazırlanmayönündedevamtalimatıvermekteler。 BU nedenleöğrencilerimizbugün已经yarınGCSE戏剧PRATIKimtihanınagirmekteler。 okulçalışanları已经öğrencileriBU sezonun之流imtihanındaEN甲苯基sonuçlarıalmakyönünde阿齐姆已经kararlılıklarındandolayıtebrik ederim。

İştecrübesindenokula阿尔肯多宁10.sınıföğrencilerine20集市CUMAgününe游客耶尼井德尔斯programıhazırlandı。 okulüniformalarınıgiymişolarak德尔斯saatlerinde okuldaolmalarıgerekmektedir。

井yerel toplum MERKEZI olarak toplumumuziçerisinde达哈korunmasızolanlara destek olmak konusundaısrarlıyız。 okulumuzgönüllüöğrencilerkoordinatörü先生enebeli,bütünöğrencilerinokulailişiktekilisteden井GIDAürünügetirmelerini istedi。 BU konuda达哈bilgiyiönümüzdekigünlerdesizlerlepaylaşacağız。 birçoğunuzuntoplumumuzun BUüyelerikonusunda hassasolduğunuzu已经yardımetmekisteyeceğinizibiliyorum。

儿子olarak,okulmüdürleriderneğibugünhükümetle井toplantıyapmakta。 dolayısıyla,BUakşamhükümettarafından耶尼井açıklamayapılabilir。 böylesi井koşuldasizlere BUakşamtekraryazıpbilgilendireceğim。 ekteki sayfada达yararlı互联网siteleri已经yardımhatlarının井listesini德bulabilirsiniz。 BU ZOR zamandagösterdiğiniz萨比尔已经destek ICIN hepinizeteşekkürederim。

saygılarımla,

zehra加法尔tktc帆/ ebeveyn anketi

在说帆/ ebeveyn,

sizlerin已经çocuklarınızınokula DAIR fikirlerini alabilmek,okulumuzunsunduğuhizmetin甲苯基yönlerinigeliştirebilmek已经eksiklerini tamamlayabilmek ICINoluşturduğumuzKISA anketeaşağıdakibağlantıdanulaşabilirsiniz。 vereceğinizcevaplar toplumumuzun okullailişkisinigeliştirmek已经çocuklarımızınbaşarısınadestek olmak ICINöncelikliadımlarıbelirlememizisağlayacaktır。 BUaçıdan,mümkünolduğunca库克群岛velinin fikirlerini almayaçalışıyoruz已经anketimizicevaplamanızı哥斯达黎加ediyoruz。

anketitamamlamanızyaklaşık5-10 dakikasürecektir已经cevaplarınızıtürkçe雅大i̇ngilizceolarak verebilirsiniz。 anketeulaşmakICINaşağıdakibağlantıyatıklamanızyeterlidir。

tktc家长调查澳门威尼斯手机版app下载2019 - 2020i̇lkbahardönemitakvimi

Spring calendar 19:20.jpg

澳门威尼斯手机版app下载2019 - 2020eğitim伊利YAZdönemitakvimi

Summer timetable 19:20.jpg

点击这里全年13日历

学习信任院士okuldönemidetayları


okulklüpleridetayları


显示我的功课(smhw) detayları


类图 detayları


okulpoliçeleri